TLÜ Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö

Tööõpetuse konverents "Mõtlevad käed"

http://www.tlu.ee/motlevadkaed2018

__thumb_-2-motlevad-kaed-2018-meilipais2jpg
Toimumisaeg:           19. jaanuar 2018, kell 9.30-19.00
Koht:           Tallinna Ülikooli õppehoone, (Räägu 49 aulas, Tallinn)

Kõik praegused ja endised käsitöö, kodunduse ning töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetajad, eriala vilistlased, õppejõud, tudengid ja teised huvilised! Ootame teid konverentsile „Mõtlevad käed“, mis on pühendatud tööõpetuse õpetajate ettevalmistuse 60. aastapäevale Tallinna Ülikoolis. Konverents toimub 19. jaanuaril 2018 Räägu 49 õppehoones (ruum 401).

Konverentsi eesmärk on väärtustada käelise tegevuse õpetamise olulisust ja vajalikkust üldhariduses ning järjepideva akadeemilise ettevalmistuse andmist valdkonna õpetajatele Tallinna Ülikoolis.  

Konverentsil antakse ülevaade Tallinna Ülikooli tehnoloogiavaldkonna aineõpetuse arengutest ja kaasaegsetest suundadest, tutvustatakse üliõpilaste ja õppejõudude ainealaseid uuringuid. Konverents lõppeb õhtuse programmiga.

Konverentsile on vajalik eelregistreerimine. Registreerimine avatud!

JUUBELIKONVERENTSI NÄITUSED

Aastapäeva raames on avatud Räägu 49 õppehoones eriala tudengitööde pop-up näitus ning lektor Tiia Artla ja Mati Mõttuse ühine autorinäitus "Lihtne ja soe", mis on avatud Eesti Käsitöö Maja rahvakunstigaleriis (Pikk 22, Tallinn) 02.01.-22.01.2018.