TLÜ Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö

Käsitöö konkurss

Käsitöö konkursi vabariiklikul voorul esitati:

Teoreetiline osa - koosnes 5 minuti pikkusest ettekandest slaidiesitluse või video vms toel, hõlmates ettevalmistatud kirjaliku projekti teemat “Keskkonnateadlik nipiga käsitöö“ (eesmärk, idee/kavand, keskkonnateadlikkus, materjalide ja käsitöötehnikate valiku põhjendus, eseme funktsiooni tutvustus, fotod valminud tootest jms).

Teostatud projektese - ühisväljapanek Tallinna Ülikoolis. Õpilane esitas projekttööna piirkondlikuks vooruks valmistatud praktilise eseme.

Õpilaste loometööd olid suurepärased näited nipikatest käsitööesemetest, kus kajastus ka väga tublide õpetajate õlatunne.

Suur tänu kõigile pingutamast ja kaasa mõtlemast!

Õpilastele soovime nobedaid näppe, et käsitööind ei raugeks!
Õpetajad - soovime teile rohkelt nutikaid ning tegusaid õpilasi!


I - KOHT

Nora Liis Kavald

Ingeliina Kore


II - KOHT

Marianne Mendel

Karoliina Kask


III - KOHT

Kerttu-Liis Soosalu

Leene Pärtel


Pille-Riin Kruus

Helen Martinson

Mirjam Järv

Rea Nukk


Meribell Mõttus

Eliise Kask

Katariina Leets

Karina Štšepeleva